Infoks treeneritele ja sportlastele

Meeldetuletus EVL kalenderplaani võistlustel osalejatele:

  • Tuletame kõikidele täiskasvanud laskuritele meelde, kes soovivad võistelda EVL kalenderplaani võistlustel, et enne võistlust tuleb tasuda litsentsitasu (25 € aastane, 5 € ühekordne). Litsents tuleb tasuda ülekandega EVL arveldusarvele.

Täpsem info: http://www.vibuliit.ee/uus/?page_id=6223

  • Palume treeneritel/laskuritel jälgida võistlustel osaledes kehtestatud riietuse reeglite järgimist.

Riietuse reeglid EVL kalenderplaani võistlustel osalemiseks on leitav http://www.vibuliit.ee/uus/2014/Riietus.pdf

Muudatus WA võistlusreeglites

01.04.2018 hakkas kehtima uus WA võistlusreeglistik, kus viidi sisse muudatused vastavalt 2017.a. WA Kongressil vastuvõetud otsustele. Üks olulisem muudatus puudutab individuaalse võistluse ümberlaskmise esimest noolt. Juhul kui esimene nool on mõlemal laskuril 10 (sportvibu) või X (plokkvibu), siis lastakse uus nool. Mõõtmisele sel juhul esimene nool ei lähe. Kui ümberlaskmise teine tabamus on mõlemal laskuril 10 (sportvibu) või X (plokkvibu) siis võidab laskur, kelle nooletabamus on tsentrile lähemal.

Comments are closed.