Sisemeistrivõistluse eelringi tulemused

Ilmunud on sisemeistrivõistluse eelringi tulemused. Vastavalt juhatuse otsusele (03.03.2021) saavad iga võistlusklassi pingerea esikolmikud suveniirmeene (mis toimetatakse võitjateni läbi klubi).