Tagasi

Eksamitasude määrad
Kinnitatud Kultuuri Kutsenõukogu 17.11.2010.a. otsusega.

 Tase

 EUR

 I tase

 32

 II tase

 38

 III tase

 45

 IV tase

 58

 V tase

 64

Kutse andmise tasu makstakse Eesti Vibuliidu arveldusarvele 221002100321 (Swedbank) ENNE kutsekomisjonile dokumentide esitamist.
Ülekande selgitusse märkida: Eksamitasu, ... tase, Eesnimi Perenimi
____________________________________________________________
Kutsekomisjonile esitatavate dokumentidele on kohustuslik lisada ülekannet tõendav dokument.