EVL Üldkoosolek toimub 10.04.2022 Zoom keskkonnas

EVL Üldkoosolek toimub 10.04.2022 kell 15.00 – 18.00 Zoom keskkonnas. Koosoleku link saadetakse hiljemalt 03.04.2022.

Üldkoosoleku päevakord on kättesaadav siin.

Üldkoosolekul on võimalik hääletada iga EVL liikme, ühel, allkirjaõiguslikul esindajal.  Palume registreerida oma esindaja, sh hääleõiguseta osaleja (nimi, isikukood, e-maili aadress) osalemine e-posti vibuliit@vibuliit.ee kaudu hiljemalt 02.04.2022.

Juhul, kui EVL Üldkoosolekul esindab EVL liiget volitatud esindaja, siis palume saata vajalikud volikirjad hiljemalt 02. aprilliks 2022.

Etteruttavalt anname märku, et EVL Üldkoosolekul osalemine tuleb kinnitada 10.04.2022 digiallkirjaga Dokobit keskkonnas – palun tagage, et Üldkoosoleku hääleõiguslikel osalejatel, on 10.04.2022 võimekus anda digiallkirja.