Sportvibu ja plokkvibu noortejärgud

Eesti Vibuliidu juhatus kinnitas 26.11.2014 koosolekul Noortejärkude statuudi.

Statuut määratleb erinevatele vanuseklassidele nii sise- kui välisnormid ja täitmise korra. Kasutusel on 2 erinevat järku (kuldnool ja hõbenool) ja 4 erinevat vanuseklassi kahes vibuklassis.

Siit leiad järgumärkide normide täitmise 20.09.2020 seisuga.

2020. aastal saavutatud järgumärgid antakse üle 7. novembril 2020, Eesti noorte siseMV-l. Edaspidi antaksegi märke välja 2 korda aastas – suvistel ja talvistel Eesti noorte meistrivõistlustel.

_____________________________________________
Järgmise sammuna töötatakse välja pikkvibu ja vaistuvibu noorteklasside sisenormid (praeguse statuudi täiendus) ja täiskasvanute platsilaskmise järgumärkide statuut.
Täiskasvanute süsteem tuleb noorte omast veidi erinev (rohkem erinevaid järkusid).