Treenerikutse

NB! Spordikoolituse ja – Teabe SA korraldus nr.48 Treenerikutsete taotlemine eriolukorra ajal, loe SIIT.

Sügisene EOK treenerite kutsekomisjon toimub detsembris (täpsustatakse).

EKR3, EKR4, EKR5 kutsete taotlemine ja taastaotlemine toimub, vastavalt EVL poolt avaldatud infole.
Dokumentide esitamine toimub selle lingi kaudu: https://minu.treenerikutse.ee/

Eesti Olümpiakomitee (EOK) on treeneritele kutseandja.  Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Treenerikutse andmisega tegelevad EOK spordialade kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu kutsetaotluse dokumendid, kontrollivad dokumentide vastavust taotletava kutsetaseme nõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Kogu treenertikutsega seotud info on nüüdsest SPORT.EE keskkonnas. Sealt leiad nii:

Spordiregistri kaudu saab:

Vibuspordi treeneri kutse taotlejale ja taastaotlejale

 • EOK vibuspordi treenerite kutsekomisjoni kuuluvad: Jaanus Gross (esimees), Aave Hannus, Aune Varik, Anu Uusmaa ja Liisa Roos.
 • Kutse taotlejate praktiliste oskuste hindamise juhendid tasemetele EKR3EKR4EKR5.
 • Kutse taotlemine või taastaotlemine toimub nüüdsest elektrooniliselt. Küsimuste korral kirjuta  vibuliit@vibuliit.ee
 • Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik:
 • täita vajalikud tingimused (koolitusmaht, kogemus treenerina jms mis on igal tasemel eraldi ette nähtud),

 • tasuda Eesti Vibuliidu kontole eksamitasu – MTÜ Eesti Vibuliit, IBAN EE742200221002100321 (Swedbank), selgituseks kutsetase ja taotleja nimi. Tasu suurus on vastavalt tasemele: EKR3 40€, EKR4 47€, EKR5 56€, EKR6 72€, EKR7 80€, EKR8 75€.

 • esitada online keskkonnas: isikut tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi koopia, koolituste tunnistused (juhul kui neid pole juba automaatselt süsteemis olemas) ja eksamitasu maksekoopia.

NÄIDE – EKR tase 3 esmakordne taotlemine (lihtsustatud kujul, loe täpsemalt kutse andmise korrast)

 • Taotleja peab olema vähemalt 18-aastane
 • Vaja on läbida:
  • EKR tase 3 üldainete koolitus mahus 30 tundi
  • EKR tase 3 erialane koolitus mahus 30 tundi
 • Soovituslik on keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus
 • Kui dokumentide vastuvõtt on välja kuulutatud, siis tuleb tasude eksamitasu ja esitada vajalikud dokumendid
  • NB! taotleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on kutsekomisjonil õigus nõuda täiendavaid dokumente (andes selleks kuni 1 nädal aega). Kui puudusi ei kõrvaldata tähtajaliselt, võib kutsekomisjon jätta avalduse läbi vaatamata ja kutse andmise tasu ei tagastata.
 • Sooritada edukalt nii eksami testi osa kui praktiliste oskute osa (vt allpool)
 • Kutse kantakse registrisse ja väljastatakse kutsetunnistus (saadetakse üldjuhul postiga)

Eksamiga seoses:

 • Eksamile kaasa võtta isikut tõendav dokument.
 • Eksam koosneb 3 osast:
  • üldainete test – valikvastustega test, sooritatakse arvutis, 20 küsimust (10 biomeditsiini, 6 pedagoogika ja psühholoogia ning 4 üldteadmiste valdkonnast)
  • erialane test – valikvastustega test, sooritatakse arvutis, 20 küsimust
  • erialaste praktiliste oskuste eksam – eksamipiletite alusel praktiline ülesanne. Vähemalt 3-liikmeline komisjon hindab skaalal sooritanud/mittesooritanud.
 • Eksami läbimine:
  • test – loetakse sooritatuks, kui 40 küsimusest vähemalt 32 on vastatud õigesti (ehk kokku 2 testi osa peale vähemalt 80%)
  • praktiline eksam – vähemalt 3-liikmeline komisjon hindab skaalal sooritanud/mittesooritanud.
 • Juhul kui eksam ebaõnnestus, siis on võimalik uuesti sooritada ebaõnnestunud osa(d). Edukalt sooritanud eksamiosad kehtivad kehtivad ühe aasta jooksul.
 • Ka juhul kui uuesti sooritada ainult 1 või 2 eksami osa tuleb kutse taotlemise tasu uuesti maksta.
 • Taastaotlemisel on eksami vormiks vestlus

__________________________________________

Alates EKR tase 5 on võimalik taotleda ka treeneri tööjõukulude toetust. Loe täpsemalt sport.ee keskkonnast.

__________________________________________

WA Level 1 treenerite manuaal eesti keeles (EKR3 ja EKR 4)

EKR3 erialase koolituse materjalid (S.Luik/P.Colmaire) – osa 1, osa 2.

VANEM INFO:

EOK vibulaskmise treenerite kutsekomisjoni kinnitatud dokumendid:

I ja II taseme erialase täiendkoolituse õppekava (2011-2017)

Link EVL eelmisele kodulehe kutsekomisjoni sektsiooni.