Sportvibu ja plokkvibu noortejärgud

Eesti Vibuliidu juhatus kinnitas 26.11.2014 koosolekul Noortejärkude statuudi.

Statuut määratleb erinevatele vanuseklassidele nii sise- kui välisnormid ja täitmise korra. Kasutusel on 2 erinevat järku (kuldnool ja hõbenool) ja 4 erinevat vanuseklassi kahes vibuklassis.

Siit leiad järgumärkide normide täitmise 7.03.2019 seisuga.

2018. ja 2019. aastal saavutatud järgumärgid antakse üle 29. juunil 2019, Eesti noorte MV-l. Edaspidi antaksegi märke välja 2 korda aastas – suvistel ja talvistel Eesti noorte meistrivõistlustel.

_____________________________________________
Järgmise sammuna töötatakse välja pikkvibu ja vaistuvibu noorteklasside sisenormid (praeguse statuudi täiendus) ja täiskasvanute platsilaskmise järgumärkide statuut.
Täiskasvanute süsteem tuleb noorte omast veidi erinev (rohkem erinevaid järkusid).

Comments are closed.