Treeneritele

Viimati uuendatud 24.10.2017

Treenerikutse

Vastavalt spordiseadusele on  treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) on treeneritele kutseandja.  Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Treenerikutse andmisega tegelevad EOK spordialade kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu kutsetaotluse dokumendid, kontrollivad dokumentide vastavust taotletava kutsetaseme nõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Kogu treenertikutsega seotud info on nüüdsest SPORT.EE keskkonnas. Sealt leiad nii:

Spordiregistri kaudu saab:

Vibulaskmise treeneri kutse taotlejale ja taastaotlejale

 • EOK vibulaskmise treenerite kutsekomisjoni kuuluvad: Aave Hannus (esimees), Aune Varik, Raul Kivilo, Aivo Agu ja Liisa Roos.
 • Kutse taotlemine või taastaotlemine toimub nüüdsest elektrooniliselt. Küsimuste korral kirjuta  vibuliit @ vibuliit.ee
 • Kutse taotlemiseks ja taastaotlemiseks on vajalik:
 • täita vajalikud tingimused (koolitusmaht, kogemus treenerina jms mis on igal tasemel eraldi ette nähtud),

 • tasuda Eesti Vibuliidu kontole eksamitasu – MTÜ Eesti Vibuliit, IBAN EE742200221002100321 (Swedbank), selgituseks kutsetase ja taotleja nimi. Tasu suurus on vastavalt tasemele: EKR3 32€, EKR4 38€, EKR5 45€, EKR6 58€.

 • esitada online keskkonnas: isikut tõendava dokumendi koopia, haridust tõendava dokumendi koopia, koolituste tunnistused (juhul kui neid pole juba automaatselt süsteemis olemas) ja eksamitasu maksekoopia.

NÄIDE – EKR tase 3 esmakordne taotlemine (lihtsustatud kujul, loe täpsemalt kutse andmise korrast)

 • Taotleja peab olema vähemalt 18-aastane
 • Vaja on läbida:
  • EKR tase 3 üldainete koolitus mahus 30 tundi
  • EKR tase 3 erialane koolitus mahus 30 tundi
 • Soovituslik on keskharidus ja spordiala harrastuse kogemus
 • Kui dokumentide vastuvõtt on välja kuulutatud, siis tuleb tasude eksamitasu ja esitada vajalikud dokumendid
  • NB! taotleja poolt esitatud andmete täpsustamiseks on kutsekomisjonil õigus nõuda täiendavaid dokumente (andes selleks kuni 1 nädal aega). Kui puudusi ei kõrvaldata tähtajaliselt, võib kutsekomisjon jätta avalduse läbi vaatamata ja kutse andmise tasu ei tagastata.
 • Sooritada edukalt nii eksami testi osa kui praktiliste oskute osa (vt allpool)
 • Kutse kantakse registrisse ja väljastatakse kutsetunnistus (saadetakse üldjuhul postiga)

Eksamiga seoses:

 • Eksamile kaasa võtta isikut tõendav dokument.
 • Eksam koosneb 3 osast:
  • üldainete test – valikvastustega test, sooritatakse arvutis, 20 küsimust (10 biomeditsiini, 6 pedagoogika ja psühholoogia ning 4 üldteadmiste valdkonnast)
  • erialane test – valikvastustega test, sooritatakse arvutis, 20 küsimust
  • erialaste praktiliste oskuste eksam – eksamipiletite alusel praktiline ülesanne. Vähemalt 3-liikmeline komisjon hindab skaalal sooritanud/mittesooritanud.
 • Eksami läbimine:
  • test - loetakse sooritatuks, kui 40 küsimusest vähemalt 32 on vastatud õigesti (ehk kokku 2 testi osa peale vähemalt 80%)
  • praktiline eksam – vähemalt 3-liikmeline komisjon hindab skaalal sooritanud/mittesooritanud.
 • Juhul kui eksam ebaõnnestus, siis on võimalik uuesti sooritada ebaõnnestunud osa(d). Edukalt sooritanud eksamiosad kehtivad kehtivad ühe aasta jooksul.
 • Ka juhul kui uuesti sooritada ainult 1 või 2 eksami osa tuleb kutse taotlemise tasu uuesti maksta.
 • Taastaotlemisel on eksami vormiks vestlus

__________________________________________

Alates EKR tase 5 on võimalik taotleda ka treeneri tööjõukulude toetust. Loe täpsemalt sport.ee keskkonnast.

__________________________________________

 

EKR3 erialase koolituse materjalid (S.Luik/P.Colmaire) - osa 1, osa 2.

 

VANEM INFO:

 

EOK vibulaskmise treenerite kutsekomisjoni kinnitatud dokumendid (NB! uus õppekava tuleb kohe välja):

I ja II taseme erialase täiendkoolituse õppekava

Link EVL eelmisele kodulehe kutsekomisjoni sektsiooni.