Treeneritele

Treenerikutse

Vastavalt spordiseadusele on  treener isik, kellel on treenerikutse kutseseaduse tähenduses.

Eesti Olümpiakomitee (EOK) on treeneritele kutseandja.  Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid. Treenerikutse andmisega tegelevad EOK spordialade kutsekomisjonid. Kutsekomisjonid kuulutavad välja kutseandmise, võtavad vastu kutsetaotluse dokumendid, kontrollivad dokumentide vastavust taotletava kutsetaseme nõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.

Treenerikutse taotlejale ja taastaotlejale

  • Kutse taotlemiseks või taastaotlemiseks pöördu oma spordiala kutsekomisjoni poole. EOK vibulaskmise treenerite kutsekomisjoni kuuluvad: Aune Varik, Raul Kivilo, Aave Hannus, Margit Salmar ja Toomas Tõnise.    kutsekomisjon @ vibuliit.ee
  • Kutse taotlemise ja taastaotlemise vormid – taotlus doc pdf ja CV vorm doc

Treenerite koolituse alusdokumendid

 

EOK vibulaskmise treenerite kutsekomisjoni kinnitatud dokumendid:

I ja II taseme erialase täiendkoolituse õppekava

 

Kutseregister

Spordiregistris välja kuulutatud kutsete andmine / dokumentide vastuvõtt

 

Link EVL eelmisele kodulehe kutsekomisjoni sektsiooni.