EVL Üldkoosolek toimub 24. oktoobril 2021

EVL Üldkoosolek toimub 24. oktoobril 2021.a. kell 15.00 – 18.00, Türi Kultuurikeskuses.

Üldkoosoleku päevakord on liikmetele saadetud 24.09.2021 ja on kättesaadav siin.

Üldkoosolekul on võimalik hääletada iga EVL liikme, ühel, allkirjaõiguslikul esindajal. Palume registreerida oma esindaja (nimi, isikukood, e-maili aadress) osalemine e-posti vibuliit@vibuliit.ee kaudu hiljemalt 19. oktoobriks 2021.

Juhul, kui EVL Üldkoosolekul esindab EVL liiget volitatud esindaja, siis palume saata vajalikud volikirjad hiljemalt 19. oktoobriks 2021.