Eesti Vibuliidu 2024. aasta I Üldkoosolek toimub 09.04.2024

EVL Üldkoosolek toimub 09. aprillil 2024.a. kell 18.30 – 20.30 online keskkonnas.

Üldkoosoleku päevakord on lisatud kutses, mis on leitav siin.

Palume registreerida oma allkirjaõigusliku esindaja ja/või lihtosaleja (nimi, isikukood, e-maili aadress) osalemine e-posti vibuliit@vibuliit.ee kaudu hiljemalt 01. aprilliks 2024.

Juhul, kui EVL Üldkoosolekul esindab EVL liiget volitatud esindaja, siis palume saata vajalikud volikirjad hiljemalt 01. aprilliks 2024.