EOK konkurss – alaliidu juurde spordidirektori/peatreeneri ametikoha loomine

EOK kuulutas välja konkursi toetamaks alaliite spordidirektori/peatreeneri ametikoha loomisel.

Eesti Olümpiakomitee kuulutab välja konkursi toetamaks spordialaliite spordidirektori/peatreeneri ametikoha loomisel

 Konkurss on suunatud olümpiaettevalmistuse nimekirjas olevatele alaliitudele.

 Konkursi tähtaeg on 20. detsember.

 aastast loob Team Estonia alaliitudele võimaluse luua juurde spordidirektori/peatreeneri ametikoht  või anda olemasolevale ametikohale lisafunktsioone.  Luues sellega juurde kvaliteeti spordijuhtimises ning vähendades praeguse administratsiooni töökoormust.

Spordidirektori/peatreeneri ülesanded:

  • Tippspordi arendamine, sh töö kõikide koondistega;
  • Noortespordi terviklik arendamine ehk töö järelkasvuga, sh töö noortekoondistega;
  • Team Estonia tugiteenuste süsteemi haldamine alaliidu keskselt;

Pakume:

  • Toetust ühele ametikohale kuni 2500 €/kuus (kuni 30 000 €/aastas).

Projekti algus alates jaanuar 2023“

Kuna  Eesti Vibuliit kvalifitseerub konkursil osalema, siis tuleb koostada tegevusplaan spordidirektori/peatreeneri ametikoha loomiseks EVL-is.  Tulenevalt eeltoodust, pöördub EVL liikmesklubide poole palvega panustada spordidirektori/peatreeneri ametikohaga seonduva tegevusplaani ja visiooni koostamisse aastateks 2023-2028.

Visioon ja tegevusplaan peavad andma  kompleksse ja detailse ülevaate, kuhu ja mis meetmetega  Eesti Vibuliit soovib aastaks 2028 tipp- ja noortespordi terviklikul arendamisel jõuda. Samuti peaks olema välja toodud ka Team Estonia tugiteenuste süsteemi haldamine koos spordidirektori/peatreeneri tööülesannete kirjeldusega.

Eesti Vibuliit vaatab klubide poolt esitatud tegevusplaanid ja visioonid läbi  ning vajadusel kaasab klubide treenereid parima plaani väljaselgitamiseks ja selle täiendamiseks teiste klubide poolt esitatud plaanide alusel.

Liikmesklubide poolt EVL-ile esitatud plaanide koostajate vahel jagatakse välja motivatsioonisumma 300 eurot (see võib minna ühele, parimale plaanile või jagamiseks mitme klubi vahel).

Hiljemalt 20.12.2022 esitab EVL spordidirektori/peatreeneri projektitaotluse EOK-le. Juhul, kui EVL saab EOK-i rahastuse eelnimetatud ametikoha loomiseks, siis kuulutatakse välja konkurss vastava ametikoha täitmiseks.

Eesti Vibuliit ootab  spordidirektori/peatreeneri visioone  ja tegevusplaane klubidelt hiljemalt 12. detsembriks 2022 aadressile vibuliit@vibuliit.ee