EVL Üldkoosolek toimub 27.03.2023

EVL Üldkoosolek toimub 27.03.2023 kell 19.00 – 21.00 Zoom keskkonnas. Koosoleku link saadetakse hiljemalt 24.03.2023.

Üldkoosoleku päevakord on lisatud siin.

Üldkoosolekul on võimalik hääletada iga EVL liikme, ühel, allkirjaõiguslikul esindajal.  Palume registreerida oma esindaja, sh hääleõiguseta osaleja (nimi, isikukood, e-maili aadress) osalemine e-posti vibuliit@vibuliit.ee kaudu hiljemalt 20.03.2023.

Juhul, kui EVL Üldkoosolekul esindab EVL liiget volitatud esindaja, siis palume saata vajalikud volikirjad hiljemalt 20. märtsiks 2023.

Etteruttavalt anname märku, et EVL Üldkoosolekul osalemine tuleb kinnitada 27.02.2023 digiallkirjaga Dokobit keskkonnas – palun tagage, et Üldkoosoleku hääleõiguslikel osalejatel, on 27.03.2023 võimekus anda digiallkirja.