Koondise ja tiitlivõistluste normid

Eesti Vibuliidus on kahte sorti normid:

  • Koondise normid: A-norm ja B-norm
  • Tiitlivõistluste esinduste normid: A-norm ja B-norm

Koondise normi täitnud laskurid on kutsutud osalema Eesti koondise treeninglaagritesse ja ühistreeningutele. A-normi täitnutel tasub EVL osaliselt kulusid (vastavalt projektitoetuste olemasolule). Koondise normide täitmisel loevad alati käesoleva ja eelneva kalendriaasta tulemused. Seega loevad 2013. aastal koondise normi täitmiseks 2012. ja 2013. aasta tulemused. Juhatusel on õigus kutsuda treeningkogunemistele / laagritesse ka teistel alustel (silmapaistvad noorlaskurid, Eesti meistrid vms).

Tiitlivõistluste normid on kehtestatud iga tiitlivõistluse kohta eraldi. A-normi täitnutel tagab EVL vähemalt võistlusmaksu tasumise, B-normi täitnutel on õigus vabade kohtade olemasolul kandideerida tiitlivõistlusele sõitvasse esindusse (100% omafinantseering).
Normid on võetud statistiliselt eelmiste tiitlivõistluste protokollidest. A-norm on 50% protokolli tulemus ja B-norm on 75% protokolli tulemus. Tiitlivõistluste normi täitmise periood määratakse vastavalt tiitlivõistluse toimumise ajale.

Juhatus kinnitas 20.02.2013 sportvibu täiskasvanute normid ning tiitlivõistluste normid plokkvibu laskuritele ja sportvibu noorlaskurite kinnitati 16.03.2013 juhatuse koosolekul (saadeti eelnevalt vastavatele töögruppidele arutamiseks).

Koondise normid ja täitjad
Sportvibu  –  –
2013 maailmameistrivõistluste normid ja täitjad
Sportvibu Noored Plokkvibu
2013 MK-etappide normid ja täitjad
Sportvibu Plokkvibu
2013 GP-etappide normid ja täitjad
Sportvibu Noored Plokkvibu

 

Info failidena:

Viimati uuendatud: 12.04.2013